Read more
I agree

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Daring the impossible
SLO DE
Home Company Solutions Processes Contacts

Samo kdor ima popoln nadzor, lahko zagotavlja popolno kakovost.

Popoln nadzor daje najvišje zaupanje

Naše poslanstvo je dati na trg le najvišjo kakovost. Zato razvijamo stroje, ki nam omogočajo 100-odstotno avtomatizirano kontrolo naših rešitev. Vsak tipski izdelek, ki pride iz podjetja TGK, je strojno 100-odstotno mersko in mehansko kontroliran. Popoln nadzor nam omogoča, da kupcem zagotavljamo absolutno konsistentno kakovost ne glede na obseg – za nekaj izdelkov ali za večmilijonske serije.

Contacts

Tesnila GK d.o.o.
Na produ 97
SI-2391 Prevalje
Slovenia
Europe

T: +386 2 82 34 220

Kadrovska služba:
+386 2 82 34 229

info(at)tgk.si
www.tgk.si

Authors    |    Legal notice

Copyright © Tesnila GK, d. o. o., 2012. All rights reserved.