Lasten laboratorij nam ponuja takojšen vpogled v karakteristike izdelkov.

Zagotavljanje ustreznih materialov in izdelkov je bistvenega pomena za naš uspeh, zato lahko TGK z različnimi laboratorijskimi napravami zagotavlja materialno, dimenzijsko in funkcionalno ustreznost svojih izdelkov.

  • Lastni testni laboratorij
  • Možnost izdelave posebnih preskusnih merilnikov
  • Preverjanje sil za montažo, demontažo
  • Možnost preverjanja odpornosti različnih medijev (zunanje preverjanje)
  • MOŽNOST TESTIRANJA PRI NAS (IPX, trajanje, funkcionalnost, ...)
  • VELIKA PRILAGODLJIVOST (ker nismo odvisni od storitev zunanjih izvajalcev)

soap2day